November Rain

5:01 PM 0 Comments A+ a-

Oh ,here comes November!
What a nice way to remember

First day of the holiday
Is a long Laba-day!

Matapos ang Kuskos-Piga
Kuskos-buhos naman

O ayan, pati si Boggart
Huma-halloween ang banat!

Matapos ang laba dami
Gumulong-gulong na ang beki
Sa sala namalagi
At umorder ng isang tasang Kape.

Hayahay na!
Mayamaya ay ayan na

Patak ng ulan ay narinig ko na.
Hmmm...November Rain, nagparamdam ka na.

basically a no-nonsense gurl ( whue?)...happy and gay most of the time. i looove coffee. i love beds and pillows. i used to have fetish over Cotton Buds and I still dunno why! i'm fond of wearing pajamas...kahit tanghali!...


working on different events here & there powers me up!