November Rain

5:01 PM

Oh ,here comes November!
What a nice way to remember

First day of the holiday
Is a long Laba-day!

Matapos ang Kuskos-Piga
Kuskos-buhos naman

O ayan, pati si Boggart
Huma-halloween ang banat!

Matapos ang laba dami
Gumulong-gulong na ang beki
Sa sala namalagi
At umorder ng isang tasang Kape.

Hayahay na!
Mayamaya ay ayan na

Patak ng ulan ay narinig ko na.
Hmmm...November Rain, nagparamdam ka na.

You Might Also Like

0 comments